wz

vrchni.gif, 19 kB
Byšičky
Pokud projdete lázeňským parkem v Lázních Bělohradu, dostanete se po dva a 03bysicky.JPG, 7 kB půl kilometrech do kouzelně pohádkového údolí. Uvidíte rybník a v dálce na kopci kostel sv. Petra a Pavla s románskou apsidou ze 13. století. Je to jediná stavba, která tu zůstala jako památka po za třicetileté války zničené osadě Byšičky. Kostel byl původně románský a svou dnešní podobu dostal při přestavbě v roce 1718. K tomuto hřbitovem obklopenému kostelíku se váže děj balady K. J. Erbena Svatební košile. Zajímavostí určitě je, že se v kostele konají svatební obřady.
     Pověst o Byšičkách říká, že se pro špatný život obyvatelů propadla do země. Na hřbitově jsou pohřbeni mimo jiných i hudební skladatel K. Moor a spisovatelka L. Mašínová. Po cestě vedoucí ke kostelu si můžete prohlédnou všechny obrazy Křížové cesty a na kopci je krásný výhled na blízké okolí.

A byla cesta nížinou,
přes vody, luka, bažinou;
a po bažině, po sluji
modrá světélka laškují:
dvě řady, devět za sebou,
jako když s tělem k hrobu jdou;
a žabí havěť v potoce
pohřební píseň skřehoce.
A on vždy napřed - skok a skok,
a jí za ním již slábne krok.
Ostřice dívku ubohou
břitvami řeže do nohou;
a to kapradí zelené
je krví její zbarvené.

 02bysicky_small.JPG, 7 kB 
 05bysicky_small.JPG, 4 kB 
 06bysicky_small.JPG, 9 kB 
 07bysicky_small.JPG, 5 kB 
 08bysicky_small.JPG, 6 kB 
 09bysicky_small.JPG, 5 kB 
 19bysicky_small.JPG, 6 kB 
 10bysicky_small.JPG, 5 kB 
 17bysicky_small.JPG, 5 kB 
 18bysicky_small.JPG, 7 kB 
 16bysicky_small.JPG, 8 kB 
 21bysicky_small.JPG, 6 kB 
 20bysicky_small.JPG, 6 kB 
 22bysicky_small.JPG, 7 kB 
 30bysicky_small.JPG, 9 kB 
 32bysicky_small.JPG, 9 kB 
 31bysicky_small.JPG, 8 kB 
 33bysicky_small.JPG, 4 kB 
 34bysicky_small.JPG, 3 kB 
 35bysicky_small.JPG, 6 kB 
 36bysicky_small.JPG, 4 kB 
 38bysicky_small.JPG, 5 kB 
 39bysicky_small.JPG, 5 kB 
 40bysicky_small.JPG, 4 kB 
 41bysicky_small.JPG, 3 kB 
 43bysicky_small.JPG, 7 kB 
 42bysicky_small.JPG, 3 kB