wz

vrchni.gif, 19 kB
Choltice

Zajímavá osmiboká zámecká kaple dělená deseti pilastry, zdobená malbami a štukovými platikami, stojící u barokního zámku se nachází u městečka Choltice na Pardubicku. Konkrétněji se Choltice nachází mezi Přeloučí a Heřmanovým Městcem a P2360951cb_small.jpg, 12 kBprotéká jimi potok se zajímavým názvem, Zlatotok. U náměstí, které je nedaleko zámku, je k vidění Vlašský dům ze 17. století.
     V místě zámku stávala vodní tvrz, to ale bylo ještě koncem 13. století (1285). Tvrz, která patřila původně Benešovcům, vladykům z Choltic, byla přestavěna v 15. století na renesanční zámek. Ten byl chráněn vodním příkopem a dvěma rybníky. A že to nebyla tvrz obyčejná, potvrzuje fakt, že v roce 1469 odolala nájezdu uherského vojska, které tudy táhlo proti Jířímu z Poděbrad.
     Choltice jako městečko jsou zmiňovány kolem roku 1542, kdy je koupil Geršdorf z Geršdorfu a připojením okolních vesnic tu vzniklo velké rodové sídlo. Díky nim byl také přestavěn zámek ve druhé polovině 16. století. Jenomže přišla Bílá Hora a majitel panství Štěpán Geršdorf o veškerý majetek přišel.
     Zámek zpustl, ale noví majitelé, páni z Thunu je na konci 17. a začátku 18. století dali přestavět. Díky tomu vznikla i P2360949cb_small.jpg, 13 kBzámecká kaple sv. Romedina z Thaur. Tento světec pocházel z rodu a tím pádem bylo velkou ctí, dát jeho jméno právě této kapli. A není to kaple ledajaká. Ani v Tyrolsku neobjevíte hezčí a přepychovější. Stavitelem je označován architekt Rossi de Luca z Pizy.
     V místech původních hradeb můžeme nyní obdivovat rozsázhou 69,5 hektarovou Přírodní rezervaci, nazvanou Choltická obora. Obora má parkový charakter území a jsou tu k vidění krásné duby, buky a jasany.
     U zámku je Anglický park. Můžeme tu objevit 400 let staré platany. Jsou zde k vidění například liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) či Gingko Biloba a také staré habry a další zajímavé druhy stromů.