wz

vrchni.gif, 19 kB
Hořice 2.
Učitel Jan Kyselo měl Hořice velmi rád, ačkoliv se narodil v Hradci Králové. Velmi rád prováděl po Hořicích a jeho okolí návštěvníky a cizince. Zemřel sice kolemhorice243.gif, 17 kB roku 1922, ale přečtěte si část jeho výkladu o tomto hezkém městě...
     Cestu nastoupíme u nádraží, asi 15 minut od města vzdáleného. Hořické Chlumy nad městem uzavírají výhled k severu. Pod nimi napravo osamělý kopec s kostelíkem na vrchu jest památný Gotthard. Při vstupu do města před budovou obchodní akademie jest pomník Husův od L. Šalamouna. Hlavní postava Husova jest z jediného balvanu pískovce. V údivu zastaví se každý před tímto dílem. Husova třída vede dále do města kol tkalcovny a budovy státní průmyslové školy sochařské a kamenické, bohatě vyzdobené zvenčí sochami vynikajících sochařů a stavitelů, kteří v Čechách působili, provedenými žáky, dle modelů prof. M. Černila. Jsou to sochy: Božetěcha, Parléře, M. Rejska, Della Stelly, Fišera z Erlachu, Brokova, K. Dienzenhofera a Levého. Ústav tento jest největší odborné učeliště v republice a má dvě oddělní: pro sochaře a kameníky...
     Kostel Narození Panny Marie, barokní stavba s jednou věží, s cibulovitou bání, postaven jest dle plánu K. Dienzenhofera na P1170219_small.JPG, 9 kBmístě starého gotického chrámu, ohraženého, kterýž v r. 1738 vyhořel. Nynější kostel vystavěn byl v létech 1741-48. Má velmi pěkné poměry. Cínová křtitelnice je ze čtrnáctého století. Rozsáhlé náměstí Jiřího z Poděbrad tvaru lichoběžníku je osázeno kol stromy, zdvíhá a úží se k severu. Uzavřeno jest výhledem na Chlumy, na nichž se buduje "Věž samostatnosti". Ze starých domů s podsíněmi zbyly jen dva. Na jižní straně jest gotická radnice z roku 1872 a městský dům s divadelním sálem a úřadovnami městské spořitelny. V radnici je městská knihovna, veřejná čítárna. Ve středu náměstí, na straně východní je budova dívčího pensionátu "Vesny" pěkně zařízeného s krásným parkem, jediného podobného ústavu v Podkrkonoší.
     Na hořením konci náměstí, ulicí Strozziovou dojde se k zámku, málo význačné budově, v níž jsou byty, kanceláře a hospodářská škola. Ve dvoře jest stará tvrz ze čtrnáctého století, ovšem hodně přestavěná, zachována jsou jen okénka v pískovcovém ostění a u dveří původní kamenné pažení. Západně od hlavního náměstí jest náměstí Palackého s budovou obecné školy v níž jest Umělecká síň pro občasné výstavy průmyslového musea...
     A tak jsme si prošli společně s panem učitelem část města a nyní se podívejte na dnešní Hořice pohledem přes fotoaparát.
P1170191_small.JPG, 6 kB
P1170192_small.JPG, 6 kB
P1170194_small.JPG, 5 kB
P1170195_small.JPG, 7 kB
P1170196_small.JPG, 8 kB
P1170199_small.JPG, 10 kB
P1170204_small.JPG, 6 kB
P1170205_small.JPG, 8 kB
P1170213_small.JPG, 8 kB
P1170212_small.JPG, 5 kB
P1170229_small.JPG, 4 kB
P1170242_small.JPG, 9 kB
P1170245_small.JPG, 6 kB
P1170249_small.JPG, 6 kB
P1170254_small.JPG, 6 kB
P1170256_small.JPG, 7 kB
P1170255_small.JPG, 4 kB
P1170252_small.JPG, 6 kB
P1170257_small.JPG, 3 kB
P1170260_small.JPG, 8 kB
P1170265_small.JPG, 7 kB
P1170263_small.JPG, 5 kB
P1170272_small.JPG, 6 kB
P1170267_small.JPG, 6 kB
P1170277_small.JPG, 9 kB
P1170281_small.JPG, 7 kB
P1170280_small.JPG, 4 kB
P1170290_small.JPG, 7 kB
P1170287_small.JPG, 6 kB
P1170285_small.JPG, 6 kB
P1170288_small.JPG, 5 kB
P1170286_small.JPG, 5 kB
P1170291_small.JPG, 6 kB