wz

vrchni.gif, 19 kB
Hrubý Rohozec 1.
Počátky dnes již zámku Hrubý Rohozec sahají do druhé poloviny 13. století. V té době byl založen jako součást pevnisté soustavy k ochraně obchodní cesty v Podjizeří.
     Podle nepřímých archívních zpráv jej vybudovali Havel z Lemberka a jeho syn Jaroslav z Ralska. O jeho stáří vypovídá mohutný P1230429_small.JPG, 5 kBranně barokní oblouk v dnešním zámeckém sklepení. Tomu by odpovídal rok založení 1280. V původním hradu se vlastně žilo v místech, kde je dnes výstava strašidel. Tam si můžete s trochou fantazie udělat obrázek o tehdejším hradu a jeho velikosti. Byl to jen zlomek té velikosti dnešní.
     Hrad měl tehdy tvar nepravidelného lichoběžníku se dvěma hranolovitými věžemi. Léty se pak měnila podoba, majiteli byli většinou ale příslušníci rodu Vartemberků. O zvelebení Hrubého Rohozce se pak zasloužili Johanka z Krajtu a její bratr Kunrát.
     Po Bílé hoře ztrácejí Vartemberkové Hrubý Rohozec a po pět let vlastí zámek nikomu jinému, než Albrechtu z Valdštejna. Pak už je P1230454_small.JPG, 7 kBhistorie zámku trvale spjata s rodem Des Foursů. Tento rod provedl také roku 1822 poslední velkou přestavbu a to do empírového slohu. V dnešní době je na Hrubém Rohozci k vidění řada stylů. Jsou tu rysy nejen empírové, ale i pozdně gotické a renesanční. Zámecká kaple je ale barokní s vlivem romantismu. A tak se tu znalci mohou pokochat stavbou, která nenásilně spojuje postupné druhy stylů ve vkusný celek.
     Vraťme se ale ještě na chvíli k roku Des Fours. Zakladatelem jeho panství byl válečník císařské armády Mikuláš Des Fours, který se dostal do čela pluku lotrinských jezdců na Bílou horu. Když koupil v roce 1628 od Albrechta z Valdštejna zámek Hrubý Rohozec i s celým panstvím a i několika sousedními - byl pak hrabě Mikuláš Des Fors přijat mezi české stavy. Polohově byl zámek na jižním okraji jeho panství.
     V současné době je pro svou atraktivitu zámek Hrubý Rohozec velmi navštěvovaným místem. Můžete od něj dojít z jedné strany do blízkého Turnova, z druhé strany pak k Dlaskovu statku a po turistické stezce pak dál až na Maloskalsko. Navíc je sem vlakové spojení na trase Pardubice - Liberec.
P1230357_small.JPG, 9 kB
P1230359_small.JPG, 6 kB
P1230373_small.JPG, 9 kB
P1230369_small.JPG, 10 kB
P1230370_small.JPG, 9 kB
P1230371_small.JPG, 9 kB
P1230361_small.JPG, 5 kB
P1230375_small.JPG, 10 kB
P1230382_small.JPG, 7 kB
P1230388_small.JPG, 6 kB
P1230386_small.JPG, 6 kB
P1230385_small.JPG, 9 kB
P1230393_small.JPG, 9 kB
P1230406_small.JPG, 8 kB
P1230399_small.JPG, 5 kB
P1230408_small.JPG, 5 kB
P1230407_small.JPG, 5 kB
P1230413_small.JPG, 4 kB
P1230414_small.JPG, 4 kB
P1230409_small.JPG, 7 kB
P1230416_small.JPG, 5 kB
P1230684_small.JPG, 7 kB
P1230535_small.JPG, 6 kB
P1230415_small.JPG, 10 kB
P1230417_small.JPG, 4 kB
P1230418_small.JPG, 7 kB
P1230449_small.JPG, 6 kB
P1230422_small.JPG, 4 kB
P1230419_small.JPG, 7 kB
P1230448_small.JPG, 5 kB
P1230424_small.JPG, 5 kB
P1230425_small.JPG, 4 kB
P1230423_small.JPG, 5 kB