wz

vrchni.gif, 19 kB
Jeseník, Zlatý Chlum
a okolí 2.

Dnes se vydáme do Jeseníku, který si prohlédneme, na Čertovy kameny kolem rozhledny Zlatý Chlum (875 m). Ten už je vidět přímo ze zdejšího vlakového nádraží.
     Projdeme Smetanovy sady (Reymannův park), které začaly být upravovány v roce 1893 v Anglickém stylu a začínají u říčky Bělé, kolem pramenů vystoupáme na Křížový vrch s kaplí sv. Anny.
     U jednoho z pramenů objevíme pomník Vincenze Priessinitze. Nápad na vznik památníku je z roku 1889. Za dvacet let od myšlenky P2240655_small.JPG, 8 kBuž tu stál a spotřebovalo se na něj 50 metrů krychlových kamene. Asi 200 metrů odtud se nachází pramen Skalka. Tam stojí pomník ze žulového kamene. Pramenů v okolí je tu více, stačí jen ochutnávat vynikající vodu.
     Ke Křížovému vrchu chodilo stále více pacientů a zájemců, byla sem vybudována v roce 1845 cesta a položen základní kámen nové kaple. První mše se zde konala v říjnu 1861. Kolem kaple vedla sáňkařská dráha. Historicky je známo toto místo od 17. století. Mělo název Kravská louka a jelikož sem obyvatelé Frývaldova pořádali procesí, při kterých sem byl nošen kříž, dostalo název Křížový vrch. Křížová cesta byla obnovena v roce 2012 a začíná u Anglického pramene.
     Další z pramenů "U Vousáče" měl dokonce svůj altán, ale ten se nedochoval. Je tu i Mločí pramen a zbytek zídky, kde stávala Priessnitzova vyhlídka.
     Při cestě zpět ze Zlatého Chlumu a Čertových kamenů budeme míjet naučnou stezku Zlatý Chlum, která prochází místy, kde byla naleziště zlata a almandinu Fe2+3Al2[SiO4]3 – hnědočerveného až černého granátu. P2240753_small.JPG, 11 kBTěžilo se tu už v období před rokem 1200. U šestého zastavení si můžete přečíst historická fakta o jámě Jakub.
     Když už ale půjdeme kolem rozhledny, řekněme si o ní nějaká fakta. Její původní název měl být Frývaldovská rozhledna a byla vybudována i díky blízkosti atraktivních lázní Gräfenberk (Lázně Jeseník). Se stavbou se začalo v roce 1898 a skončila 3. září 1899. 8. června o tři roky později byla slavnostně otevřena u rozhledny Medritzerova chata s celoročním provozem.
     Mezi válkami prošla rozhledna rekonstrukcí. Začínala tu sáňkařská dráha o které pokračovala přes Křížový vrch.Po válce ale rozhledna s chatou pustla a chata v roce 1955 vyhořela. Naštěstí se v roce 1976 rozhledny ujalo město Jeseník a byla opravena, později u ní i vybudována nová chata. Dnes se v ní můžete občerstvit před či po výstupu na rozhlednu.
     A to už se vracíme zpět do Jeseníku. Kousek před nádražím pak projdeme vilovou čtvrtí. Již od roku 1891 tu stávala Alžbětina nemocnice, o tom všem se ale dočtete přímo na místě na informační tabuli. Těch je ale po městě víc, takže o informace a historická fakta tu není nouze.