wz

vrchni.gif, 19 kB
Jičín-Valdštejnské dny
Město, mající přibližně 16 000 obyvatel - najdete ve východních Čechách v Jičínské pahorkatině. Pokud P1180206_small.JPG, 8 kBněkdo řekne Jičín, každému se vybaví dvě celosvětově známá jména. První je Rumcajs, toho znají především děti a to druhé jméno zní vévoda Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna. Ten navštívil poprvé Jičín přibližně začátkem března 1621 při cestě na Pecku - kde měl zatknout Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Dne 22. března dostal vévoda Albrecht od císaře do zástavy kumburské panství s Jičínem a k tomu ještě část statků rodu Smiřických.
     Důležité datum je určitě 5. červen 1622, kdy dostává vévoda Albrecht frýdlanské panství a rozhodne se vybudovat "svůj stát" s hlavnímP1180104_small.JPG, 9 kB městem Jičínem. Jičín si oblíbil do té míry, že začal proměňovat jeho podobu. A nejen města, ale především jeho okolí. Známé je především čtyřřadé stromořadí (Libosad) s původně 1140 lipami, které bylo do krajiny vkomponováno jako spojnice města s nedalekým letohrádkem Lodžie na ose hradů Kumburku a Veliše. Svého času se stal vévoda Valdštejn z jedním z nejvlivnějších lidí v Evropě, který jako první začal udržovat stálou armádu.
     Albrecht z Valdštejna se narodil 14. 9. 1583 v Heřmanicích u Jaroměře a za svého života se stal jednou z nejvíce rozporuplných osobností českých dějin. Svou vojenskou dráhu začíná roku 1604, kdy se jako poddůstojník pěchoty zúčastnil tažení do Uher...o dva roky později užP1180378_small.JPG, 11 kB slouží jako plukovník českých stavů. Roku 1614 vstoupí Albrecht z Valdštejna do služeb Ferdinanda Štýrského, kterému pak zůstává věrný...což mu nakonec po bitvě na Bílé hoře (1620) vynáší neuvěřitelné bohatství. O pět let později se stává vrchním velitelem císařské armády a je povýšen na vévodu frýdlantského. Později pak ještě vévodou zaháňským, meklenburským, hlohovským. Ač to málokdo ví, že chtěl dokonce vybudovat císařské loďstvo, což se mu nakonec nepodařilo, ale stal se admirálem Oceánského a Baltského moře. Nenaplněným vrcholem jeho života pak je odmítnutá nabídka na český královský trůn.
     O vévodovi Albrechtu z Valdštejna by se dalo napsat mnoho textu. Koho jeho celý podrobný životopis zajímá, určitě si ho vyhledá. Já o něm ještě napíši, že byl zavražděn i s jeho důstojníky 25. února 1634 v Chebu jako prohlášený Ferdinandem II. za zrádce. Pro některé lidi zůstal zrádcem, pro další pak je nedotknutelným...jeho ostatky jsou uloženy v Mnichově Hradišti ve valdštejnské hrobce. My se však podívejme do Jičína dne 20. května roku 2006, kdy se tu konaly Valdštejnské dny, které pořádal svazek obcí Valdštejnova zahrada a město Jičín.
P1180026_small.JPG, 8 kB
P1180015_small.JPG, 9 kB
P1180022_small.JPG, 7 kB
P1180014_small.JPG, 6 kB
P1180013_small.JPG, 6 kB
P1180010_small.JPG, 7 kB
P1180030_small.JPG, 11 kB
IMG_3908_small.jpg, 9 kB
P1180008_small.JPG, 8 kB
P1180035_small.JPG, 9 kB
P1180036_small.JPG, 10 kB
P1180059_small.JPG, 7 kB
P1180069_small.JPG, 7 kB
P1180071_small.JPG, 9 kB
P1180074_small.JPG, 7 kB
P1180087_small.JPG, 8 kB
P1180081_small.JPG, 8 kB
P1180092_small.JPG, 8 kB
P1180094_small.JPG, 8 kB
P1180103_small.JPG, 11 kB
P1180100_small.JPG, 7 kB
P1180108_small.JPG, 6 kB
P1180111_small.JPG, 8 kB
P1180132_small.JPG, 9 kB
P1180163_small.JPG, 6 kB
P1180135_small.JPG, 6 kB
P1180191_small.JPG, 8 kB
P1180208_small.JPG, 7 kB
P1180190_small.JPG, 8 kB
P1180216_small.JPG, 6 kB
P1180374_small.JPG, 6 kB
P1180236_small.JPG, 7 kB
P1180371_small.JPG, 8 kB
P1180363_small.JPG, 9 kB
P1180372_small.JPG, 9 kB
P1180361_small.JPG, 7 kB
P1180405_small.JPG, 7 kB
P1180384_small.JPG, 8 kB
P1180394_small.JPG, 8 kB