wz

vrchni.gif, 19 kB
Pardubice
Jelikož se na tomto místě nacházela vlhká niva (je tu soutok řek Labe a Chrudimky) - ve 13. století vznikla tvrz kousek vedle - na vyvýšeném suchém místě a ne přímo u řeky. První zmínka o osadě s klášterem a kostelem sv. Bartoloměje je z roku 1295. Základ, který by se dal prvně nazvat městem vznikl kolem roku 1340. Čtvercový půdorys města byl obehnán hradbami. Město ale potkalo to, co v té době postihovalo prakticky města všechna. Požár - roku 1507 byla tím pádem zahájena pozdně gotická přestavba. O 26 let později tu vznikl další požár, po něm následovala přestavba renesanční - vedená již velmi bohatým rodem Pernštejnů. Ti zbudovali jednotně jádro města - to se v podstatě dochovalo až do dnešních dní. Měli také největší zásluhu na přestavbě a slávě zámku. Ale není divu, vždyť tento rod byl nejmocnější v zemi. Městem královským se staly Pardubice roku 1560.
     Třicetiletá válka městu hodně ublížila, roku 1751 přišel navíc další ničivý požár. Takže následovala další přestavba a úpravy - tentokrát v pozdně barokním a raně klasicistní. Největší význam pro Pardubice a hlavně pro jeho průmyslový rozvoj bylo vybudování železnice Olomouc, Pardubice, Praha roku 1845. Město je také známé díky ing. Kašparovi, který roku 1910 uskutečnil let Pardubice - Praha. A kdo by neznal zdejší krásné divadlo, kvalitní hokej, Zlatou přilbu či Velkou Pardubickou? Nejstarší dostih kontinentu se jel prvně 5. listopadu 1874.
      Z historických památek musím zmínit především Pernštejnské náměstí, kde najdete řadu pozdně gotických, renesančních a barokních domů v čele s renesanční budovou radnice. Uprostřed náměstí stojí Mariánský sloup (1695), k němuž byly připojeny v druhé polovině 18. století sochy Jakuba Teplého. Na severní straně města najdete náměstíčko Přihrádek, které zapadá do spojení města se zámkem...za vstupní branou totiž dříve býval most přes vodní příkop. Zelená brána (původě jich mělo město šest) je na opačné straně města a kousek od ní stojí kostel sv. Bartoloměje (první zmínka o něj je ze 13. století). Další kostel (Zvěstování Panny Marie) je z první poloviny 14. století a malby v něm byly provedeny podle kartonů Mikoláše Alše.
 pardubice25_small.JPG, 4 kB 
 pardubice26_small.JPG, 6 kB 
 pardubice28_small.JPG, 9 kB 
 pardubice27_small.JPG, 6 kB 
 pardubice40_small.JPG, 6 kB 
 pardubice15_small.JPG, 7 kB 
 P1180496_small.JPG, 6 kB 
 pardubice39_small.JPG, 5 kB 
 pardubice01_small.JPG, 7 kB 
 pardubice07_small.JPG, 7 kB 
 pardubice08_small.JPG, 7 kB 
 pardubice36_small.JPG, 6 kB 
 pardubice09_small.JPG, 5 kB 
 pardubice11_small.JPG, 6 kB 
 pardubice37_small.JPG, 6 kB 
 pardubice32_small.JPG, 6 kB 
 pardubice33_small.JPG, 6 kB 
 pardubice13_small.JPG, 6 kB 
 pardubice17_small.JPG, 5 kB 
 pardubice19_small.JPG, 5 kB 
 pardubice20_small.JPG, 5 kB 
 pardubice21_small.JPG, 6 kB 
 pardubice30_small.JPG, 6 kB 
 pardubice31_small.JPG, 7 kB 
 pardubice42_small.JPG, 7 kB 
 pardubice34_small.JPG, 5 kB 
 pardubice38_small.JPG, 6 kB 
 pardubice06_small.JPG, 6 kB 
 pardubice22_small.JPG, 5 kB 
 pardubice04_small.JPG, 4 kB