wz

vrchni.gif, 19 kB
Roždalovice
Stopy osídlení zdejšího území se dají nalézt a doložit již od počátku mladší doby kamenné. První zmínka o tomto městě pochází ale z roku 1223, kdy tu bylo sídloP1080094_small.JPG, 3 kB Soběhrdovo. Jelikož vlastnili toto území zřejmě dva rody, předpokládá se, že tu byly dvě vsi stejného jména. Ve 14. století se obě obce spojily a tak vzniklo poddanské město, patřící Křineckým z Rodova. Po konfiskaci roku 1622 (toho roku je přebudován místní renesanční zámek na barokní ), se pak stává majetkem Valdštejnů. A ti tu vládnou až do roku 1760. Pak se tu střídají různí majitelé, až pak získá město rod Lobkoviců (1815) a ten jej vlastní až do roku 1930.
     Dominantou Rožďalovic a jeho okolí je dvouvěžový barokní kostel svatého Havla, pocházející z 1. poloviny 18. století (1726-33). Byl a je poutním místem, konají se tu mše i pro věřící z blízkého okolí. Z dalších historických budov zmíním barokní fara (1760) a domy s podloubím (19. století). Barokně upravený zámek je v současné době domovem důchodců, stejně jako budova bývalého kláštera u náměstí. Na náměstí stojí Mariánský sloup se sochou Immaculaty (1718) a pokud jde o další sochy, nejcennějšíP1080117_small.JPG, 5 kB jsou určitě dvě barokní sochy před zámkem, stejně jako již zmiňovaná socha neposkrvněné Panny Marie od Michala Jana Brokofa. Jedná se konkrétně o svatého Václava a svatého Jana Nepomuckého.
     Čím jsou ale Rožďalovice nejznámější je fakt, že se tu narodili český knihtiskař Jiří Melantrich z Aventina (1511-80) a pedagog Gustav Adolf Lindren (1828-87). A kde se vlastně velká obec Rožďalovice nachází? Asi 15 kilometrů severozápadně od Nymburka a modrá turistická stezka vedoucí sem z Městce Králové je dlouhá 18 kilometrů. Díky blízké železnici, založené v 19. století (ta navíc svého času umožnila velký hospodářský rozvoj, což například umožnilo stavbu cukrovaru) - je sem i dobré spojení.
P1080079_small.JPG, 5 kB
P1080081_small.JPG, 6 kB
P1080084_small.JPG, 6 kB
P1080088_small.JPG, 6 kB
P1080090_small.JPG, 8 kB
P1080091_small.JPG, 7 kB
P1080095_small.JPG, 7 kB
P1080096_small.JPG, 7 kB
P1080099_small.JPG, 6 kB
P1080108_small.JPG, 9 kB
P1080112_small.JPG, 7 kB
P1080113_small.JPG, 8 kB
P1080121_small.JPG, 7 kB
P1080119_small.JPG, 5 kB
P1080118_small.JPG, 5 kB
P1080124_small.JPG, 5 kB
P1080126_small.JPG, 6 kB
P1080129_small.JPG, 5 kB
P1080131_small.JPG, 7 kB
P1080139_small.JPG, 8 kB
P1080140_small.JPG, 8 kB
P1080133_small.JPG, 8 kB
P1080145_small.JPG, 5 kB
P1080146_small.JPG, 5 kB
P1080149_small.JPG, 5 kB
P1080152_small.JPG, 5 kB
P1080155_small.JPG, 5 kB
P1080156_small.JPG, 5 kB
P1080159_small.JPG, 6 kB
P1080160_small.JPG, 6 kB
P1080162_small.JPG, 3 kB
P1080163_small.JPG, 6 kB
P1080122_small.JPG, 8 kB