wz

vrchni.gif, 19 kB
Vlašim
Město se nachází ve středních Čechách v nadmořské výšce 371 metrů v Mladovožické pahorkatině na řece Blanici.
     Městem se Vlašim stala v roce 1613, ale první zmínka o ní je datována rokem 1318. Historicky známá je především tím, že tu v roce 1627 bylo centrum rozsáhlého povstání poddaných, kteří dokonce vypálili zámek. Důležitý rok pro město je letopočet 1895 - kdy sem byla zavedena železnice.
     Na počátku 14. století byl na ostrohu nad řekou Blanicí postaven pány z Vlašimi postaven gotický hrad (Jan Očko z Vlašimi byl rádcem Karla IV. a druhý pražský arcibiskup). Mezi lety 1443 - 1546 byla VlašimP1200568_small.JPG, 6 kB majetkem rodu Trčků z lípy, byl hrad přestavěn na honosné šlechtické sídlo renesančního francouzského typu. Roku 1523 vystavěli ještě Trčkové gotický kostel sv. Jíljí. Důležitým rokem pro zámek a jeho areál bylo získání vlašského panství od roku 1744 knížaty z Auerspergu. A v jejich majetku byl zámek až do roku 1945. Zámek získal prakticky tu podobu, v jaké jej můžete vidět i dnes.
     K zámku přiléhá na místě bývalé obory a zahrady přírodně krajinářský park. Ten je doplněný řadou romantických staveb a romantických zákoutí. Takže tu můžete strávit i hodiny relaxace. Jsou tu například mosty, pseudogotický romantický Starý hrad, Čínský pavilon nebo Samsonův sloup - od kterého býval krásný výhled na celý areál. Park má také 3 vstupní novogotické brány - vlašimskou, domašínskou a znosimskou. Na té vlašimské, stojící u vstupu do areálu zámku je k vidění 14 erbů původních majitelů - z nich největší patří rodu knížat z Auerspergu.
     Naučná stezka - vedoucí zámeckým parkem není určitě jediným "lákadlem". Mne nejvíce zaujalo Žižkovo námětí, které má velké výškové převýšení. Zajímavá je také pseudorenesanční budova vlašimské Občanské záložny, která tu byla založena roku 1858 jako první na území habsburské monarchie. Vlašimské kostely vás také určitě zaujmou, ve městě je také k vidění synagoga z 19. století. Zajděte se podívat i na klasicistní rodinnou hrobku rodiny Auerspergů, která pochází z 19. století.
P1200562_small.JPG, 7 kB
P1200567_small.JPG, 8 kB
P1200564_small.JPG, 8 kB
P1200561_small.JPG, 6 kB
P1200615_small.JPG, 6 kB
P1200563_small.JPG, 5 kB
P1200569_small.JPG, 7 kB
P1200566_small.JPG, 8 kB
P1200588_small.JPG, 7 kB
P1200571_small.JPG, 6 kB
P1200577_small.JPG, 6 kB
P1200580_small.JPG, 6 kB
P1200584_small.JPG, 6 kB
P1200586_small.JPG, 7 kB
P1200574_small.JPG, 9 kB
P1200585_small.JPG, 8 kB
P1200579_small.JPG, 6 kB
P1200581_small.JPG, 7 kB
P1200582_small.JPG, 6 kB
P1200578_small.JPG, 7 kB
P1200583_small.JPG, 6 kB
P1200786_small.JPG, 4 kB
P1200590_small.JPG, 4 kB
P1200591_small.JPG, 9 kB
P1200570_small.JPG, 7 kB
P1200593_small.JPG, 5 kB
P1200589_small.JPG, 7 kB
P1200608_small.JPG, 7 kB
P1200598_small.JPG, 5 kB
P1200602_small.JPG, 10 kB
P1200604_small.JPG, 5 kB
P1200605_small.JPG, 6 kB
P1200601_small.JPG, 6 kB
P1200610_small.JPG, 6 kB
P1200603_small.JPG, 7 kB
P1200613_small.JPG, 6 kB