wz

vrchni.gif, 19 kB
Vysoké Mýto
Vysoké Mýto je město, které najdete v Pardubickém kraji. Leží na vyvýšenině nad řekou Loučnou bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II. a osazeno německými osadníky jako jedno z obchodních středisek na hlavní spojnici Čech s Moravou, na tzv. Trstenické stezce. První písemná zmínka o městě pochází přibližně z roku 1264.
     Město Vysoké Mýto vydalo v roce 2003 Informační průvodce městem a okolím, kde najdete všechno zajímavé a potřebné údaje. Podle mého názoru byl měl být průvodce inspirací i pro další města. Veškeré údaje o Vysokém Mýtě čerpám právě z něj.
     Město vzniklo na místě raně městského sídliště zvaného Mýto. Původní sídliště stávalo v porovnáním s dnešním městem na rovině. Takže se dá předpokládat, že přesídlení na vyšší bod dalo městu nový název - ne Nové Mýto, ale Vysoké. Díky výhodné poloze města místní měšťané bohatli. Město mělo P1110397_small.JPG, 7 kBkvalitní opevnění, prosperovalo (ve své době bylo na desátém místě po hlavní městě Praze) prakticky až do roku 1620. Pak bylo město potrestáno za účast v odboji, další ránu pak navíc ještě přinesla třicetiletá válka.
     Nový rozvoj města nastal až v 19. století - a to hlavně v kulturní sféře. Vznikla tu například roku 1839 první veřejná knihovna ve východních Čechách. Pokud jde o zajímavosti, které můžete vidět až do dnešních dní - na prvním místě je určitě náměstí Přemysla Otakara II. To má čtvercový tvar a je přístupné 12ti ulicemi. Přes náměstí vedla směrem k Litomyšlské bráně již výše zmíněná "Trstenická stezka". Uprostřed největšího náměstí v České republice stojí již od roku 1714 mariánský sloup, který je vysoký 14 metrů. Na náměstí najdete i starou radnici, Panský dům, Městskou galerii a řadu zajímavých budov.
     Dominantou města je kostel sv. Vavřince. Ten již od svého vzniku vynikal nad průměr doby a je jasným důkazem, že na tom bylo město - zejména za vlády Karla IV. velmi dobře. V sousedství kostela stojí mohutná renesanční zvonice. Ve Vysokém Mýtě najdete 3 brány s věží. Největší je Pražská brána, která je ve své dispozici obranného vstupu - nejzachovalejší. Druhou branou s věží je Choceňská (ta si v podstatě zachovala svou původní podobu) a třetí pak Litomyšlská (ta byly počátkem 19. století téměř zbořena a její dnešní podoba je spíše idealizovaná). Svého času se začalo opevnění města, které již nebylo potřeba - bourat, ale naštěstí se tak nestalo. Díky tomu se můžete pokochat výhledem na město z ptačí perspektivy.
     Další zajímavosti města už jen jednou větou. Havlíčkovy, Jungmannovy a Masarykovy sady, Tyršovo náměstí, divadlo A.V. Šembery, Muzeum či zajímavě pojatý kostel sv. Trojice jsou určitě jedním z důvodů, proč zavítat do tohoto krásného města.
P1110254_small.JPG, 7 kB
P1110255_small.JPG, 8 kB
P1110256_small.JPG, 6 kB
P1110263_small.JPG, 6 kB
P1110258_small.JPG, 5 kB
P1110259_small.JPG, 5 kB
P1110266_small.JPG, 6 kB
P1110265_small.JPG, 6 kB
P1110272_small.JPG, 8 kB
P1110273_small.JPG, 6 kB
P1110277_small.JPG, 6 kB
P1110276_small.JPG, 6 kB
P1110279_small.JPG, 5 kB
P1110280_small.JPG, 5 kB
P1110281_small.JPG, 7 kB
P1110282_small.JPG, 6 kB
P1110285_small.JPG, 7 kB
P1110287_small.JPG, 5 kB
P1110289_small.JPG, 6 kB
P1110290_small.JPG, 7 kB
P1110291_small.JPG, 6 kB
P1110297_small.JPG, 8 kB
P1110310_small.JPG, 7 kB
P1110301_small.JPG, 2 kB
P1110300_small.JPG, 8 kB
P1110312_small.JPG, 6 kB
P1110318_small.JPG, 6 kB
P1110321_small.JPG, 5 kB
P1110304_small.JPG, 5 kB
P1110328_small.JPG, 5 kB
P1110337_small.JPG, 6 kB
P1110344_small.JPG, 7 kB
P1110333_small.JPG, 7 kB